ยินดีต้อนรับสู่ปั๊มนํ้ายุคใหม่ นวัตกรรมใหม่ ปั๊มนํ้าอัจฉริยะ DAB

บริษัท DAB Water Technology จากประเทศอิตาลี เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผลิต
เครื่องสูบนํ้าหรือปั๊มนํ้า มานานกว่า 40 ปี ได้พัฒนาปั๊มนํ้าอัตโนมัติแรงดันคงที่ สำหรับที่พักอาศัย
โดยออกแบบให้ใช้งานได้อย่างลงตัว เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายในการใช้งานในชีวิตประจำวัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Visitors: 56,079